Syariah Kertas Satu

(Bahagian   A.)   Muamalah

 1. Mukadimah Muamalat
 2. Jual Beli
 3. Riba
 4. Khiyar
 5. Salam & Istisna’
 6. Gadai (Al-Rahn)
 7. Syarikat
 8. Mudharabah
 9. Wakalah
 10. Ijarah
 11. Wakaf
 12. Wadi’ah
 13. Wasiat
 14. Nazar

 

Munakahat

 

1 .Mukadimah Munakahat

 1. Praperkahwinan Pilih Jodoh
 2. Meminang / Pertunangan
 3. Mahar
 4. Hantaran
 5. Walimah

2. Akad, Rukun, Syarat, Wakil, Perempuan

3. Tang. Jawab Suami, Isteri Dan Bersama

4. Punca Krisis Dan Penyelesaian

 1. Nusyuz
 2. Lia’an
 3. Zihar
 4. Illa’

5. Talak

6. Idah

7. Rujuk

8. R.Tangga Jiran, Keluarga, Masyarakat

9. Poligami

 1. (Semasa) Undang-Undang Keluarga 
 2. Nikah Muta’ah
 3. Kahwin Lari
 4. Muhallil

 

Jenayah

 

1. Mukadimah Jenayah

2. Jenis Jenayah Kena  Qisas, Diyat,Kafarah

3. Qisas / Bunuh / Cedera

4. Diyat

5. Kafarah

6. Hudud

 1. Zina
 2. Menuduh Zina (Qazaf)
 3. Arak ( Alkhamr)
 4. Mencuri

7. (Semasa)

 1. Rogol
 2. Liwat
 3. Bersekedudukan
 4. Penyalahgunaan Dadah
 5. Rasuah
 6. Ta’zir
 7. Denda Dengan Wang Dan Wati Syubhah

Mirath

 

1. Mukadimah Mirath

2. Ketentuan Kadar Dan Waris

 1. Halangan Mendapat Pusaka
 2. Waris Lelaki,Perempuan,Semua
 3. Ketentuan Kadar Dan Waris
 4. Hajb (Terhalang)
 5. Waris Yang Mendapat Habuan
 6. Waris Ahl-Furudh Dan Ahl-Asabah
 7. Susunan Waris Asabah
 8. Habuan Waris Asabah

3. Pembahagian Pusaka

(Bahagian B)   Usul Fekah

1. Mukadimah

2. Hukum Syarak.

 1. Hukum Taklifi
 2. Hukum Wad’ie
 3. Rukhsah Dan Azimah
 4. Alhakim
 5. Mahkum Fih
 6. Mahkum Alaih Dan Syarat Taklif

 

3. Sumber Hukum Yg Disepakati (Qat’ie)

 1. Al-Quran
 2. Al-Sunnah
 3. Ijmak
 4. Qiyas

 

4. Sumber Hukum T. Disepakati (Zanni)

 1. Istihsan
 2. Masalih Al-Mursalah
 3. ‘Uruf
 4. Istishab

 

5. Al-Khas

 1. Mutlak Dan Muqayyat
 2. Amr Dan Nahi

 

6. Al-‘Am

7. Al-Mustarak

8. Nasakh

9. Ijtihad

10. Taklid, Ittibak

Qawaid Fiqhiyyah

Mukadimah Qawaid Fiqhiyyah

 1. Al-Umur Bimaqasidiha
 2. Al-Yakin Layuzal Bissyakki
 3. La Dharara Wala Dhirar
 4. Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir
 5. Al-‘Adatu Muhakkamat
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s