Syariah Kertas Dua

(Bahagian   A.)   Ayat Ahkam

1. Pendidikan

1. Tanggung Jawab Bapa Terhadap Keluarga

2. Nasihat Lukman

3. Adab Pergaulan Dalam Rumah

4. Tanggung Jawab Anak Terhadap Ibu Bapa

2. Sahsiah Muslim

1. Ciri – Ciri Orang Beriman

2. Kelebihan Infak

3. Kelebihan Akhirat Dari Dunia

3. Kemasyarakatan

1. Larangan Membuat Tuduhan Palsu

2. Adab Ziarah Rumah Orang

3. Larangan Makan Harta Secara Batil

4. Keluarga

1. Talak, Idah Dan Rujuk

2. Hukum Penyususan

3. Zihar Dan Kafarah

4. Sumpah, Nazar Dan ‘Illa’

5. Ekonomi

1. Pengharaman Riba

2. Membazir

3. Pengurusan Sumber Ekonomi

4. Hutang Dan Gadaian

6. Jenayah

1. Qisas

2. Membunuh

7. Siasah

1. Orang Yang Berhak Menjadi Pemimpin

2. Amanah Dalam Kepimpinan

8. Jihad

1. Perintah Jihat

2. Peperangan

(Bahagian   B.)   Hadis Ahkam

1. Pendidikan

1. Syirik, Hubungan Sesama Manusia

2. Ilmu Dan Ulamak

3. Dengki Yang Diharuskan

4. Memakai Sutera

2. Sahsiah Muslim

1. Gandaan  Amalan Kebajikan

2. Iman

3. Sifat Munafik

3. Kemasyarakatan

1. Hutang Jenazah

2. Sederhana Dalam Islam

3. Salam

4. Keluarga

1. Tabiat Dan Perangai Wanita

2. Susuan

3. Mendidik Anak Menunai Ibadah

5. Ekonomi

1. Khiyar Majlis

2. Tegahan Jualan Tipu

6. Jenayah

1. Zina

2. Hukuman Mencuri

3. Hukuman Arak

7. Siasah

1. Pemimpin

2. Keadilan Dalam Pemerintahan

3. Melantik Kerabat Sebagai Penguasa

8. Jihad

1. Jihad Dan Syahid Dalam Perang

2. Tegahan Membunuh Wanita Dan Kanak-Kanak

3. Penyertaan Wanita Di Medan Perang

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s